Rapport: elektrische auto blijft duurzamer (en goedkoper) dan waterstofauto

Onderzoeksbureau CE Delft vergeleek de duurzaamheidsscore van drie auto’s in dezelfde gebruiksklasse, met verschillende energiebron: waterstof, benzine en een elektrische auto. Een waterstofauto biedt nu weinig milieuwinst, en ook in 2030 scoren elektrische auto’s het beste.

Er is een lopende discussie over welk autotype het meest (of minst) duurzaam is. Bij de verbranding van benzine of diesel komen vervuilende stoffen vrij. Maar de twee voornaamste alternatieven – elektrisch en waterstof – zijn ook niet volledig duurzaam te noemen, zolang het elektriciteitsnet nog deels op kolencentrales draait en waterstof uit aardgas wordt gemaakt.

Daar komt bij dat voor de productie van een auto ook energie en grondstoffen worden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de accu’s (‘batterijen’) van elektrische auto’s, maar ook voor alle andere voertuigen. En ten slotte maakt de gewichtsklasse veel verschil.

“Als alleen wordt gekeken naar de milieubelasting van brandstof is het duidelijk: elektrische auto’s zijn direct schoner – ook als ze volledig op grijze stroom rijden.”

 

Wat is nu de duurzaamste optie, en wat over tien jaar?

Om vergelijking toch mogelijk te maken, hebben de onderzoekers in hun rapport geprobeerd zoveel mogelijk te standaardiseren. Ze vergeleken een recente versie van de Volkswagen Golf (die op benzine rijdt), de e-Golf en de Toyota Mirai, die op waterstof rijdt. De elektrische en benzine-Golf zitten qua prijs in de C-klasse. De waterstofauto is een stuk duurder, maar sluit er wat betreft de functionaliteiten het beste op aan.

Ze keken naar de verschillen in milieubelasting nu, en ook in het jaar 2030 – daarbij een aantal verwachte technische en politieke ontwikkelingen meewegend. Zo schatten ze in dat de batterijcapaciteit van elektrische auto’s in de komende tien jaar zal verdubbelen. Ook zal het aanbod van elektriciteit steeds verder verduurzamen: in 2030 moet het gemiddelde stroomaanbod in Nederland voor 70 procent groen zijn.

Als alleen wordt gekeken naar de milieubelasting van brandstof is het duidelijk: elektrische auto’s zijn direct schoner – ook als ze volledig op grijze stroom rijden. Dat geldt niet voor waterstofauto’s, die nu rijden op waterstof dat uit aardgas is gemaakt, wat leidt tot een redelijk hoge CO2-uitstoot.

Als het gebruik van grondstoffen voor de productie wordt meegewogen, is er een kantelpunt. Waterstofauto’s en elektrische auto’s vereisen beide bij de productie meer grondstoffen dan benzineauto’s. Maar elektrische auto’s komen ook hier als beste uit de bus, als de levensduur langer is dan 50.000 tot 70.000 gereden kilometers.

Ook als waterstofauto’s op groene stroom rijden, blijft elektrisch duurzamer – en goedkoper

In 2030 verwachten de onderzoekers dat waterstof niet langer uit aardgas gemaakt wordt, maar op basis van elektrolyse. Waterstof kan dan net als elektrisch vervoer profiteren van het hogere aandeel groene stroom. Desondanks blijft ook dan de klimaatbelasting van elektrisch vervoer het kleinst.

De onderzoekers hebben ook naar betaalbaarheid gekeken. Elektrische auto’s en benzineauto’s zijn binnen dezelfde gebruiksklasse nu ongeveer even duur, terwijl een waterstofauto tweemaal zoveel kost. Over tien jaar is waterstof nog steeds het duurst, maar zullen elektrische auto’s volgens de verwachting van CE Delft nog maar half zoveel kosten als benzineauto’s.

Bron: https://www.nu.nl/klimaat/6065603/rapport-elektrische-auto-blijft-duurzamer-en-goedkoper-dan-waterstofauto.html

Neem contact op

0547 - 26 22 73

Locatie

D.J. Bunschotenstraat 14
7471 CZ Goor (Hof van Twente)

Email

info@e-autoleasing.nl

contact